ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Isbu sözlesme ve sözlesmeyle atifta bulunulan ve sözlesmenin ayrilmaz birer parçasi olan eklerden (EK–1 Gizlilik Politikasi) olusan isbu pikeevi.com Üyelik Sözlesmesi (bundan böyle “üyelik Sözlesmesi” olarak anilacaktir), pikeevi.com sitesine isbu Üyelik Sözlesmesi’nde belirtilen kosullar dahilinde kayit olan Üye arasinda, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karsilikli olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki sarta bagli olarak yürürlüge girmistir.

2. Tanimlar

pikeevi.com

Üye: Siteye üye olan ve Sitede sunulan Hizmetlerden, isbu sözlesmede belirtilen kosullar dahilinde yararlanan, sitedeki ürünlere yorum yapan gerçek veya tüzel kisi.

Kullanici(lar): Siteye çevrimiçi (on-line) ortamdan erisen gerçek ve tüzel kisi(ler);

Site: pikeevi.com isimli alan adindan ve bu alan adina bagli alt alan adlarindan olusan web sitesi

Satici(lar): Saticilarin kendi internet sitelerinde satisa sundugu mal ve ürünler hakkindaki açiklayici bilgilerin ve satis kosullarinin Site üzerinden Kullanicilara ve Üyelere liste halinde sunulmasini saglamak amaciyla pikeevi.com ile Satici sözlesmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kisi(ler);

pikeevi.com Hizmetleri (Kisaca “Hizmet”): Üyeler’ in Üyelik Sözlesmesinde tanimli olan is ve islemlerini gerçeklestirmelerini saglamak amaciyla, pikeevi.com tarafindan, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar

3. Sözlesmenin Konusu ve Kapsami

Üyelik Sözlesmesinin konusu, Sitede sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma sartlarinin ve taraflarin hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Üyelik Sözlesmesinin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanima kurallarini, üyelige ve Hizmetlere iliskin olarak pikeevi.com tarafindan açiklanan her türlü usul, kural ve beyani da kabul etmis olmaktadir. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacagini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanimi Sartlari

Üyelik, Sitenin ilgili bölümünden, veya sitedeki ürünlere yorum yapmak suretiyle, Üye olmak isteyen kisi tarafindan Siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayit isleminin yaptirilmasi ve pikeevi.com tarafindan kayit isleminin onaylanmasi ile tamamlanir. Üyelik islemi tamamlanmadan, isbu sözlesmede tanimlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Taraflarin Hak ve Yükümlülükleri

5.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Sitenin Hizmetlerinden faydalanirken ve Sitedeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir islemi yerine getirirken, Üyelik Sözlesmesinde yer alan tüm sartlara, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edecegini, yukarida belirtilen tüm sart ve kurallari anladigini ve onayladigini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri geregince veya diger üyeler ve Kullanicilar ile üçüncü sahislarin haklarinin ihlal edildiginin iddia edilmesi durumlarinda, pikeevi.com un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kisilere açiklamaya yetkili olacagini ve bu sebeple pikeevi.com ’dan her ne nam altinda olursa olsun tazminat talep edilemeyecegini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Üyelerin pikeevi.com tarafindan sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amaciyla kullandiklari sisteme erisim araçlarinin (Kullanici ismi, sifre vb.) güvenligi, saklanmasi, üçüncü kisilerin bilgisinden uzak tutulmasi ve kullanilmasi durumlariyla ilgili hususlar tamamen Üyelerin sorumlulugundadir. Üyelerin, sisteme giris araçlarinin güvenligi, saklanmasi, üçüncü kisilerin bilgisinden uzak tutulmasi, kullanilmasi gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarindan dolayi Üyelerin ve/veya üçüncü kisilerin ugradigi veya ugrayabilecegi zararlara istinaden pikeevi.com’ un, dogrudan veya dolayli, herhangi bir sorumlulugu yoktur.

5.4 Üyeler, pikeevi.com ’un yazili onayi olmadan, Üyelik Sözlesmesi kapsamindaki hak ve yükümlülüklerini, kismen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kisiye devredemezler.

5.5 pikeevi.com, Üyelerin Sitede listelenmesine yer verilen ürün açiklamalarina ulasmasini ve ürünlerin renk, model, cins, vasif, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karsilastirilmanin yapilmasini saglayacaktir. pikeevi.com, Üyelerin Üyelik Sözlesmesinde tanimli olan is ve islemleri daha etkin sekilde gerçeklestirebilmelerini saglamak üzere, diledigi zaman Hizmetlerinde degisiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilecegi gibi ek Hizmetler de sunabilir. pikeevi.com tarafindan yapilan bu degisiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler pikeevi.com tarafindan, ilgili Hizmetin kullanimiyla ilgili açiklamalarin bulundugu web sayfasindan Üyelere duyurulur.

5.6 pikeevi.com ’un sundugu Hizmetlerden yararlananlar ve Siteyi kullananlar, yalnizca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde islem yapabilirler. Üyelerin, Site dahilinde yaptigi her islem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, pikeevi.com ve/veya baska bir üçüncü sahsin ayni veya sahsi haklarina veya mal varligina tecavüz teskil edecek sekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve isitsel imgeleri, video kliplerini, dosyalari, veritabanlarini, kataloglari ve listeleri çogaltmaya cagini, kopyalamaya cagini, dagitmayacagini, islemeyecegini, gerek bu eylemleri ile gerekse de baska yollarla pikeevi.com ile dogrudan ve/veya dolayli olarak rekabete girmeyecegini kabul, beyan ve taahhüt eder. pikeevi.com, Üyelerin Üyelik Sözlesmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykiri olarak Site üzerinde gerçeklestirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kisilerin ugradiklari veya ugrayabilecekleri zararlardan dogrudan ve/veya dolayli olarak, hiçbir sekilde sorumlu tutulamaz.

5.7 pikeevi.com, Sitede sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman degistirebilme; isbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kisilerin erisimine kapatabilme ve silme hakkini sakli tutmaktadir. pikeevi.com, bu hakkini hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.8 pikeevi.com, Sitede yer alan Üye bilgilerini, üye güvenligi, kendi yükümlülügünü ifa ve bazi istatistikçi degerlendirmeler için diledigi biçimde kullanabilir. Bunlari bir veritabani üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.9 Üyeler; Site üzerinden erisim verilen ürünlerin satisinin gerçeklesecegi Saticilara ait Internet sitelerinde, Saticilar tarafindan satisa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayinlanan içerik/içeriklerden dolayi pikeevi.com’ un, pikeevi.com çalisanlarinin ve yöneticilerinin hiçbir sekilde sorumlulugu bulunmadigini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçli e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanicilarin e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanim hakkipikeevi.com’ da sakli olup Üye,pikeevi.com’ dan e-mail almayi kabul etmis sayilmaktadir.

6. Gizlilik Politikasi

pikeevi.com, Üyelere iliskin bilgileri, isbu sözlesmenin EK-1 Gizlilik Politikasi bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. pikeevi.com, Üyelere ait gizli bilgileri, Üyelik Sözlesmesinde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kisi ve kurumlara kullandirmaz.

7. Diger Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Haklari

a) Site’nin tasarim, metin, imge, html kodu ve diger kodlar da dahil ve fakat bunlarla sinirli olmamak kaydiyla tüm unsurlari (bundan böyle “pikeevi.com’ un Telif Haklarina Tabi Çalismalar” olarak anilacaktir) pikeevi.com’ a aittir ve/veya pikeevi.com tarafindan üçüncü bir kisiden alinan lisans hakki altinda kullanilmaktadir. Üyeler, Hizmetler’i, pikeevi.com bilgilerini ve pikeevi.com’ un Telif Haklarina Tabi Çalismalarini yeniden satamaz, paylasamaz, dagitamaz, sergileyemez veya baskasinin Hizmetler’e erismesine veya kullanmasina izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kisilerin ve pikeevi.com’ un ugradiklari zararlari ve/veya bu zararlardan dolayi pikeevi.com’ dan talep edilen tazminat miktarini, mahkeme masraflari ve avukatlik ücreti de dahil olmak üzere, karsilamakla yükümlü olacaklardir. Üyeler, pikeevi.com’ un Telif Haklarina Tabi Çalismalarini çogaltamaz, dagitamaz veya bunlardan türemis çalismalar yapamaz veya hazirlayamaz.

b) pikeevi.com’ un, Hizmetler’i, bilgileri, pikeevi.com Telif Haklarina Tabi Çalismalari, ticari markalari, ticari görünümü veya Site vasitasiyla sahip oldugu her tür maddi ve fikri mülkiyet haklari da dahil tüm malvarligi, ayni ve sahsi haklari, ticari bilgi ve know-how’ a yönelik tüm haklari saklidir.

7.2. Sözlesme Degisiklikleri

pikeevi.com, tamamen kendi takdirine bagli ve tek tarafli olarak, isbu Üyelik Sözlesmesi’ni, uygun görecegi herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle degistirebilir. Isbu Üyelik Sözlesmesi’nin degisen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarini dogurmaya devam edecektir. Isbu Üyelik Sözlesmesi, Üye’nin tek tarafli beyanlari ile degistirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayilan tüm durumlarda, pikeevi.com, isbu sözlesme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü degildir. Bu ve bunun gibi durumlar, pikeevi.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için pikeevi.com ‘den herhangi bir nam altinda tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, dogal afet, isyan, savas, grev, iletisim sorunlari, altyapi ve internet arizalari, elektrik kesintisi ve kötü hava kosullari da dahil ve fakat bunlarla sinirli olmamak kaydiyla, ilgili tarafin makul kontrolü haricinde ve pikeevi.com’ un gerekli özeni göstermesine ragmen önleyemedigi, kaçinilamayacak olaylar olarak yorumlanacaktir.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Isbu Kullanici Sözlesmesi’nin uygulanmasinda, yorumlanmasinda ve hükümleri dahilinde dogan hukuki iliskilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktir. Isbu Kullanici Sözlesmesi’nden dogan veya dogabilecek her türlü ihtilafin hallinde, Istanbul Merkez Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözlesmenin Feshi

Isbu Üyelik Sözlesmesi, süresiz olarak düzenlenmistir. pikeevi.com herhangi bir süre tayinine gerek olmaksizin istedigi zaman sözlesmeyi fesih hakkina sahiptir.

pikeevi.com, Üyelerin isbu Üyelik Sözlesmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanima, üyelige ve Hizmetlere iliskin benzeri kurallari ihlal etmeleri durumunda ve özellikle asagida sayilan hallerde, sözlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilecek ve Üyeler, fesih sebebiyle, pikeevi.com ‘un ugradigi tüm zararlari tazmin etmekle yükümlü olacaktir:

a) Üyenin, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin isleyisini manipüle edecek davranislarda bulunmasi,

b) Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve isitsel imgeleri, dosyalari, veritabanlarini, kataloglari ve listeleri izinsiz olarak çogaltmasi, kopyalamasi, dagitmasi ve islemesi;

c) Üyenin diger Üye ve/veya kullanicilarin ve/veya üçüncü kisilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarina tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunmasi.